2014

  • Wydanie "Lives of the Orange Men"

Współpraca z londyńskim wydawnictwem Minor Compositions przy wydaniu angielskiej wersji książki autorstwa Waldemara "Majora" Fydrycha o historii Pomarańczowej Alternatywy pt. "Żywoty Mężów Pomarańczowych" (tytuł angielskiego wydania "Lives of the Orange Men" ) ze słowem wstępnym duetu aktywistów "The Yes Men" oraz amerykańskiej dziennikarki Washington Post, Anne Applebaum.  Pozytywna recenzja tej książki ukazała się w prestiżowym magazynie " Art Review".

Można zapoznać się z nią tu: https://artreview.com/reviews/october_2014_lives_of_the_orange_men/

Książka jest dostępna w internecie jako e-book pod adresem: http://www.minorcompositions.info/?p=624

  • Wystawa "Waldemar Major Fydrych – l’Art Dialectique des Grandes Formes Sociales"

We współpracy z Instytutem Adama Mickiewicza oraz Instytutem Kultury w Paryżu, paryskimi targami sztuki YIA oraz Merostwem III Dzielnicy (Le Marais) w Paryżu, Fundacja zorganizowała przekrojową wystawę przedstawiającą dorobek Pomarańczowej Alternatywy i twórczość samego Waldemara "Majora" Fydrycha, w tym jego obrazy. Wystawa miała miejsce przez miesiąc w prestiżowym holu głównym siedziby merostwa III Dzielnicy (le Marais) w Paryżu.

  • Wystawa "Disobedient Objects"

Współpraca z kuratorami wystawy "Disobedient Objects" w Victoria & Albert Museum w Londynie w zakresie obejmującym prezentację Pomarańczowej Alternatywy. Fenomen Pomarańczowej Alternatywy spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczą liczne wzmianki o niej w kontekście tej wystawy.

Więcej o tej wystawie tu: http://www.polishculture.org.uk/visual-arts/news/article/disobedient-objects-2390.html