Historia Fundacji

Fundacja Pomarańczowa Alternatywa działa od lipca 2007 r. a jej założycielami i członkami zarządu są: twórca i lider ruchu Pomarańczowa Alternatywa, Waldemar "Major" Fydrych (prezes) oraz magister sinologii Uniwersytetu Warszawskiego, Agnieszka Couderq (wiceprezes). Jednym z ważnych celów, które przyświecały idei jej powstania, była chęć zabezpieczenia, opisania i upowszechnienia historii i dorobku legendarnego polskiego ruchu artystycznego i opozycyjnego z lat 80-tych zeszłego stulecia, znanego w świecie pod nazwą "Pomarańczowa Alternatywa". Inne cele to m.in. międzynarodowa wymiana kulturalna i artystyczna, wspieranie sztuki i artystów, działania na rzecz środowiska naturalnego.

Fundacja mieści się od początku pod adresem: ul. Nizinna 12 m 18, 04-362 Warszawa. Aby móc skutecznie realizować swe cele statutowe Fundacja prowadzi w bardzo ograniczonym zakresie działalność gospodarczą, z której całość dochodów przeznacza na ich realizację. Fundacja jest wydawcą książek.Wydała m.in. drugie wydanie kultowej książki o historii Pomarańczowej Alternatywy autorstwa Waldemara "Majora" Fydrycha pt. "Żywoty Mężów Pomarańczowych", album ze zdjęciami z happeningów pt. "Pomarańczowa Alternatywa – Rewolucja Krasnoludków" oraz wspomnienia Waldemara "Majora" Fydrycha z okresu jego emigracji do Paryża pt. "Krasnoludki i Gamonie".

W okresie swej dotychczasowej działalności Fundacja wielokrotnie współpracowała z instytucjami rządowymi, w tym z MSZ, MKiDN, IAM, Instytut Książki, NINA i NCK,  oraz realizowała, a także rozliczała regulaminowo pozyskane na swe projekty środki publiczne.

Przykładowe projekty realizowane przez Fundację to m.in.:

1. udział w obchodach upadku komunizmu w 2009 roku w ramach programu rządowego obchodów zarządzanego przez Europejskie Centrum Solidarności, w tym organizacja wystaw w kraju i zagranicą
2. digitalizacja oraz realizacja internetowego Muzeum Pomarańczowej Alternatywy
3. organizowanie wydarzeń w ramach programu rządowego "Promesa – Prezydencja Polski w UE" w 2011 roku.

Ponadto, w swej działalności Fundacja współpracowała z innymi instytucjami polskimi i zagranicznymi w organizowaniu wystaw dotyczących Pomarańczowej Alternatywy, które zwracały się do Fundacji z prośbą o jej wsparcie, m.in. w 2009 r. z Lincoln Library w Nowym Yorku w ramach wystawy "Revolutionary Voices from Central and Eastern Europe", w 2011 roku z Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie w ramach wystawy "Pomarańczowa Alternatywa – happeningiem w komunizm", w 2014 r. z Merostwem III Dzielnicy w Paryżu i organizatorami Targów Sztuki Współczesnej YIA w ramach wystawy "Waldemar ‘Major’ Fydrych – dialektyczna sztuka wielkich form społecznych", a także z Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie w ramach wystawy "Disobedient Objects" oraz w 2017 z Uniwersytetem w Zurichu w ramach wystawy "Sturm auf Winterpalast" prezentowanej w Zurichu i Dortmundzie i w Łodzi (w Muzeum Sztuki Współczesnej).