Michał Boym A.D. 2019

Polski Marco Polo

Projekt trwający od roku 2019 - momentu obchodów 360-tej rocznicy śmierci "polskiego Marco Polo" - ojca Michała Boyma wybitnego siedemnastowiecznego polskiego naukowca i odkrywcy, jezuity i misjonarza wiary chrześcijańskiej w Chinach do dzisiaj. W ramach projektu m.in. wydanie książek poświęconych o. Boymowi, wystawy uliczne, konferencje naukowe. Projekt realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem SECA, Stowarzyszeniem SINICUM oraz Fundacją "Michał Boym" dla Wymiany Kulturowej. Z uwagi na epidemię koronawirusa, projekty wystawiennicze obecnie tylko w przygotowaniu.

Patronat nad programem w roku 2019 objęli: Komisja ds. Misji Episkopatu Polski oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Link do strony projektu: www.michalboym.pl

O Ojcu Boymie

Ojciec Michał Boym, siedemnastowieczny jezuita i misjonarz chrześcijański, jest wybitnym Polakiem, który odegrał szczególną rolę w losach świata, będąc jedną z pierwszych osób w historii, które w realny sposób budowały mosty porozumienia między cywilizacjami Dalekiego Wschodu i Zachodu, odgrywając przy tym istotną rolę w rozwoju religii chrześcijańskiej w Azji Wschodniej.

Dla cywilizacji zachodniej ojciec Michał Boym jest jednym z twórców podwalin zachodniej wiedzy o starożytnych i siedemnastowiecznych Chinach, genialnym odkrywcą, etnografem i kulturoznawcą, botanikiem i zoologiem, prace którego dały impuls w Europie całej gałęzi wiedzy o Chinach, w tym sinologii.

Dla cywilizacji dalekowschodniej, czyli Chin imperialnych, jest on lojalnym  przyjacielem i ostatnim ambasadorem dworu Mingów do Watykanu, który oddał życie za obronę ostatniej dynastii rdzennie chińskiej przed obcym najeźdźcą - Mandżurami.

Dla Kościoła Katolickiego jest on jednym z najbardziej oddanych misjonarzy, który podążając za śladem ojca Matteo Ricci i ojca Andreasa Kofflera współuczestniczył w wielkim dziele misjonarskim, jakim była pierwsza i ostatnia w dziejach świata konwersja chińskiego dworu cesarskiego na chrześcijaństwo i jego obrona przed pogańskim agresorem, a także człowiekiem głębokiej wiary, który służbie Panu i Kościołowi poświęcił swoje życie bez wahania.

Dla Polski Michał Boym jest wiernym patriotą, który zawsze i wszędzie podkreślał swoją polskość, a swoje prace naukowe i listy podpisywał "Michał Boym, Polak."