2016

  • Gromadzenie materiałów uzupełniających do Muzeum Pomarańczowej Alternatywy

  • Informowanie o historii Pomarańczowej Alternatywy dziennikarzy kontaktujących się z Fundacją w związku z faktem, iż Miasto Wrocław zostało Europejską Stolicą Kultury w pierwszej połowie roku.