2015

  • współpraca z polskim Instytutem Kultury w Londynie i Galerią Calvert 22 w przygotowaniu spotkania z Waldemarem "Majorem" Fydrychem pt. "Artyści za Żelazną Kurtyną", które miało miejsce w listopadzie 2015 r.

  • Współpraca z Interaktywnym Salonem Piszących i Polish Contemporary Art Organization w Edynburgu w przygotowaniu spotkania  Waldemara "Majora" Fydrycha z publicznością w Edynburgu w listopadzie 2015 r.

  • Stworzenie strony Waldemara "Majora" Fydrycha jako artysty pod adresem www.majorfydrychart.com