O fundacji

Fundacja "Pomarańczowa Alternatywa" działa od lipca 2007 r. Jednym z ważnych celów, które przyświecały idei jej powstania, była chęć zabezpieczenia, opisania i upowszechnienia historii i dorobku legendarnego polskiego ruchu artystycznego i opozycyjnego z lat 80-tych zeszłego stulecia, znanego w świecie pod nazwą "Pomarańczowa Alternatywa". Podstawowe dane urzędowe o Fundacji:
KRS: 0000285669
NIP: 1132686383
REGON: 141105280

Fundacja "Pomarańczowa Alternatywa" pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie szeroko rozumianej kultury, a jej założycielami i członkami zarządu są:

1. Dr Waldemar "Major Fydrych (prezes), antykomunistyczny opozycjonista, twórca i lider ruchu Pomarańczowa Alternatywa.
2. Mgr Agnieszka Couderq (wiceprezes), przedsiębiorca, magister sinologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Fundacja mieści się od początku pod adresem: ul. Nizinna 12 m 18, 04-362 Warszawa. Fundacja prowadzi w bardzo ograniczonym zakresie działalność gospodarczą, z której dochody przeznacza wyłącznie na swe cele statutowe. Fundacja jest m.in. wydawcą książek.

W okresie swej dotychczasowej działalności Fundacja wielokrotnie współpracowała z instytucjami rządowymi, w tym z MSZ, MKiDN, IAM, NINA oraz NCK, i realizowała, a także rozliczała regulaminowo pozyskane na swe projekty środki publiczne.